WAT IS I.P.A. ?

De I.P.A. - de grootste politievereniging ter wereld - werd opgericht op 1 januari 1950. Vanaf dan heeft hun slogan "Servo per Amikeco" (Dienen door Vriendschap) meer mensen bereikt dan voor mogelijk was gehouden.

Nu telt de vereniging al meer dan 400.000 leden. Nationale Secties bestaan in meer dan 59 landen over de wereld en we zijn getuige geweest van een gestadige groei van wat wordt beschouwd als de grootste politievereniging van de wereld, zowel in cijfers als invloed.

De Vereniging werd opgericht in de vijftiger jaren omdat een politieman van Lincolnshire in Engeland, Arthur Troop, een kanaal wilde creëren waar vriendschap en internationale samenwerking tussen internationale politiemensen centraal stond. Zijn idee van een vereniging met ontwikkeling op sociaal, cultureel en professioneel vlak, in een omgeving zonder discriminatie op gebied van rang, geslacht, ras, kleur, taal of religie, werd realiteit.

Klein begonnen hield de I.P.A. boodschap stand en nieuwe Secties over de gehele wereld werden vlug gevormd. Al vlug waren er Secties in het grootste deel van West-Europa, Afrika, Amerika (Noord en Zuid) Azië en Australië. De politieke veranderingen in Oost-Europa hebben ervoor gezorgd dat ook daar politiemensen bij de vereniging kwamen.

De fundamentele ideeën van Arthur Troop houden vandaag nog steeds stand.

Welkom

 

Onze wandelclub onder de huidige vzw vorm is ontstaan eind 2014 en is een voortvloeisel uit de gelijknamige wandelclub welke in 2014 zo goed als verdwenen was. Onder het huidig nieuw bestuur werd een nieuwe wind in de zeilen genomen en met vereende krachten ontstond de huidige vzw welke zijn ledenaantal op één jaar zag verdubbelen.

Onze betrachting is zoals onze naam, IPA Wandelclub België vzw, laat vermoeden om met der tijd leden over gans België in onze rangen te kunnen sluiten; leden die niet meer zoals vroeger uit een select groepje van politiemensen, magistraten, enz. moeten bestaan maar die openstaat voor elke actieve wandelaar zonder onderscheid van leeftijd, geslacht noch religie.

 

Voorlopig, gezien onze leden zich hoofdzakelijk situeren in het Gentse organiseren wij onze wandelingen dan ook in die regio met een uitloper naar Nazareth om historische redenen.
Wij doen er alles aan om verharde wegen zoveel mogelijk te vermijden en om de wandelaar te laten genieten van het natuurschoon die onze regio te bieden heeft, zoals De Blaarmeersen, De Bourgoyen, De Leie, de Ossemeren, enz…

International Police Association – Wandelclub v.z.w.

Rekeningnummer: BE07 7350 3975 8466

 

Voorzitter:     Danny Finjaer         finjaer.danny@telenet.be
Ondervoorzitter:  Karen Rosseel   Karen.Rosseel1@telenet.be
Secretaris:         Eric Gautier         eric.gautier@proximus.be
Penningmeester:    vacant  
Parcoursmeester: Ivan Ramman  
Catering Karen Rosseel   Karen.Rosseel1@telenet.be

Contactpersoon voor de activiteiten:
Eric Gautier: eric.gautier@proximus.be  0478-24 68 29

Website : http://www.ipa-wandelclub.be

 
 Je kan ons ook vinden op facebook

 https://www.facebook.com/wandelclubipagent/