15. jul, 2018

LIMIET van 13.000 voorinschrijvingen

Beste,

 

Dat de Dodentocht uit zijn voegen barst, weet en ziet iedereen !

Daarom beslisten we eerder al om te werken met alleen nog voorinschrijvingen, online betalingen en een inschrijvingsstop, een maand voor de dag van de wandeltocht zelf. Daarmee hoopten we om het aantal deelnemers te kunnen stabiliseren.

Toen dat aantal vorig jaar weer piekte en tot net geen 14000 steeg, moesten we wel ingrijpen, en beslisten we om voor de eerste keer een limiet te plaatsen. Na intensief overleg, zowel binnenskamers als met de politie, kwamen we op een aantal van 13000.

Uiteraard waren we geflatteerd door het nog steeds grotere deelnemersveld, dat een gevolg moet zijn van onze zeer geapprecieerde Dodentocht, maar tegelijkertijd moeten we telkens terechte kritiek aanhoren over die grote massa en de verwerking daarvan op ons parcours en in onze controleposten. Ook de veiligheid speelt hierbij een grote rol. We sturen nu eenmaal die enorme massa wandelaars de openbare weg op, zowel overdag als ’s nachts. Natuurlijk hebben we een grote ervaring met die aanpak, maar toch stuiten ook wij op een bepaalde grens.

De wandelaars moeten weten dat wij die inschrijvingslimiet ook betreuren maar dat wij dat alleen doen in het voordeel van de deelnemers ! Wij zijn niet op zoek naar meer records maar willen een aangename, uitdagende maar ook veilige organisatie kunnen aanbieden.

Niemand kon vermoeden dat deze limiet al na één maand bereikt zou zijn. De meesten hebben blijkbaar niet gewacht tot het te laat is, en het zekere voor het onzekere genomen.

Dagelijks ondervinden wij nu soms emotionele oproepen om toch nog toegelaten te worden. Dat is natuurlijk onmogelijk. Dat aantal is nu eenmaal gefundeerd op een aantal normen. Eens je die opnieuw zou overschrijden, is het hek van de dam, en moet je terug iedereen toelaten. Wees gerust, het doet ons evenveel pijn aan het hart ! Maar we gaan voor kwaliteit (organisatie), eerder dan voor kwantiteit (wandelaars). En 13000 is al een heel mooi aantal !

Zo wordt dit jaar het hele start-gebeuren herdacht en herwerkt. We vertrekken in 2 groepen vanuit het grote Breeven-domein, passeren maar één keer het centrum van Bornem, we zoeken naar grotere en optimaal ingerichte controleposten, enzovoort, enzovoort.

We weten dat de overgrote meerderheid van wandelaars ons werk en deze nieuwe aanpak steunt en dat doet ook enorm deugd. We doen het tenslotte allemaal nog altijd - als vrijwilliger - voor al die deelnemers.

Van 15 mei tot 15 juli bestaat nog een mogelijkheid om via een ruilsysteem aan een ticket te geraken. Garanderen kunnen we natuurlijk niets. We hopen dat iedereen een plaatsje vindt, en zo niet, dat hij of zij volgend jaar er terug bij kan zijn. Bij de evaluaties in het najaar zal ook blijken of we de goede beslissing hebben genomen, maar dat er iets moest gebeuren, daar blijven we van overtuigd.

Proficiat aan de ingeschreven wandelaars, sorry voor de anderen. En dat is echt gemeend !!!

 

Lang leve de Dodentocht !

Gunter Vergauwen, hoofd-coördinator.                                              André De Clerck, voorzitter.